Nejčastější dotazy

Registraci e-mailové adresy je nyní možné provést na 1 rok, přičemž před uplynutím této doby je možné registraci prodloužit na další rok uhrazením ročního poplatku za e-mailovou adresu. Prodloužení registrace e-mailové adresy lze každý rok opakovat a zajistit si tak adresu na libovolně dlouhou dobu v budoucnosti.
Ano, na blížící se nutnost provést prodloužení registrace e-mailový adrese vás upozorníme e-mailem na kontaktní e-mail držitele adresy a na registrovanou emailovou adresu, a to 30 dni, 14 dní a 7 dní dní před datem expirace.
E-mailová adresa je registrována a funkční na dobu, na kterou byla registrace uhrazena (do data expirace). Během této doby lze registraci zrušit pomocí autorizovaného požadavku oprávněné osoby, nebo lze adresu převést na jiného vlastníka. Pokud uplyne datum expirace a registrace není dále prodloužena uhrazením ročního poplatku, bude adresa zrušena, ale ne hned - následuje 30 dnů ochranná lhůta, kdy už není adresa funkční, ale ještě si ji nemůže nikdo jiný registrovat. Teprve uplynutím 30 dnů od data expirace je adresa zrušena.
V případě požadavku o změnu Držitele E-mailové adresy je nutná autorizace úředně ověřeným podpisem. Helpdesk služby EmailRegister v takovém případě na vyžádání zašle předepsaný formulář, který je potřeba vytisknout, vyplnit, připojit úředně ověřený podpis Oprávněné osoby současného i nového Držitele, a pak zaslat poštou na adresu Registrátora.
Pomocí formuláře lze v tuto chvíli zaregistrovat jen jednu e-mailovou adresu. Pokud požadujete více adres, vyplňte prosím opakovaně objednávkový formulář.
Ne. Domény jsou většinou ve vlastnictví společnosti Mon Alba s.r.o. - provozovatele služby EmailRegister. Princip "sdílení" domén je blíže vysvětlen na stránce Jak to funguje. Nicméně existuje možnost převést vlastnictví domény na vás, nejde-li o doménu, pod kterou by si chtěli nebo mohli mít zájem vytvořit e-mailovou adresu i další zájemci. Tedy půjde-li např. o doménu s nějakým příjmením, nebude to možné. Půjde-li o doménu např. s názvem vaší firmy, neměl by být převod vlastnictví na vás problém. Kontaktujte v takovém případě helpdesk a informujte se o této možnosti.
Platební příkaz (Výzva k platbě) jsou informace potřebné k úhradě objednané služby (registrace e-mailové adresy nebo e-mailové schránky). Daňový doklad vám bude vystaven obratem po identifikaci Vaší platby na našem účtu a následně zaslána na kontaktní e-mail uvedený u držitele registrované e-mailové adresy.
Parametry účtu "Google Apps for Work", který je součástí služby "E-mailový účet", najdete na webu Google.cz na adrese: http://www.google.cz/intl/cs/enterprise/apps/business/pricing.html.
Společnost Mon Alba s.r.o. - provozovatel služby EmailRegister - je oficiálním distributorem služby Google Apps for Work (Google Apps Authorised Reseller). Služby Google Apps nabízíme za standardní ceny.
Ne. Cena služby "E-mailový účet" je navýšena přesně o cenu služby Google Apps for Work - zhruba 1150 Kč/rok (40 EUR). V případě změny kurzu Kč / EUR se ceny mohou změnit.
Ano. O změnu údajů u E-mailové adresy lze požádat zasláním požadavku na Helpdesk služby EmailRegister. Požadavek na Helpdesk může být předán formou zaslání e-mailové zprávy na adresu helpdesku uvedenou na webu EmailRegister.cz nebo prostřednictvím příslušného formuláře dostupného na webu EmailRegister.cz. Po obdržení požadavku o změnu k E-mailové adrese bude Registrátorem zaslán na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou ke dni jejího odeslání v Registru e-mailových adres autorizační e-mailová zpráva s potvrzovacím odkazem. Kliknutím na odkaz bude autorizována požadovaná změna.

Jak na to?

Proces registrace e-mailové adresy je velmi jednoduchý:

  1. Zadejte jméno a příjmení,
  2. vyhledejte dostupné adresy,
  3. vyberte požadovanou adresu a klikněte Registrovat pro alias nebo účet,
  4. vyplňte objednávkový formulář,
  5. zaplaťte poplatek,
  6. využívejte k vašemu prospěchu...
Google Apps for Work partner